Forretnings betingelser

Din garanti for et godt gulv

Rydning

I alle rum hvor der skal behandles gulve, skal gulvene være ryddet.

Afdækning

Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

Tekniske installationer

Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er BP GULVservice uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

Fjernelse af lister, søm m.m.

Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen. Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af BP GULVservice mod betaling.

Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. BP GULVservice er uden ansvar for dette.

El

Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

Rumtemperatur

I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 19 C rumtemperatur.

Støv-, støj- og lugtgener

Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes. Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.

Vægge, fodpaneler og sokler

Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler. Kunden anbefales at afdække disse, da BP GULVservice ikke står til ansvar for ovenstående ”småskader”. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

Affald

Affald fra arbejdet opsamles i sække af BP GULVservice og fjernes.

Gennemslibning

BP GULVservice er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. BP GULVservice er ej heller ansvarlig for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.

Vi har eksisteret lige siden 1997

BP Gulvservice ApS blev oprettet i 1997 og har været igennem en rivende udvikling siden starten. Vi har en lige fordeling af boligforeninger, erhvervs- og private kunder, og har derfor behandlet små som store ordre op til 10.000 m².